Mediecentret Herlev Bladet er ejet af Fonden Herlev Bladet. Fonden har to sidestillede formål:·   
Fondens formål er at sikre, at der i Herlev til stadighed skabes og opretholdes lokal identitet via printmedier og/eller digitale medier samt eventuelle andre, dertil egnede medier.

Fondens ligeværdige formål er at yde tilskud til kulturelle og almenvelgørende formål samt dermed beslægtede opgaver i Herlev Kommune, alt efter bestyrelsens skøn.  

 
Vores domicil ligger centralt i Herlev Bygade 39 over for hovedbiblioteket og med udsigt til byens gadekær.

Huset blev totalt renoveret i 2001 og fremstår i dag lyst og moderne med fuldt opdateret teknologi.
 

Herlev Bygade 39 - 2730 Herlev - tlf. 44 94 10 10 - herlevbladet@herlevbladet.dk